november 2, 2020

Velkommen til NordregioForum 2020!

Nordregio markerer slutten på det nordiske samarbeidsprogrammet for regional utvikling 2017-2020 med tre digitale arrangementer: Det starter 11. november med «Ikke-fungerende boligmarkeder i Norden», fortsetter 18. november med «Planlegging og politikk for inkluderende byer» og til slutt avrundes det med «Ferdigheter, matching og framtidige arbeidsplasser» på 23. november. Program og påmeldingslenker her