mars 7, 2019

Unge drikker mindre enn før

-Alkoholforbruket blant unge i Norden har gått ned de siste ti til femten årene. I motsetning til utviklingen på 70-, 80- og 90-tallet, da alkoholforbruket økte blant unge, ser vi nå en positiv nedadgående trend. Andelen 15-åringer som aldri har smakt alkohol har økt i alle de nordiske landene. Blant mindreårige som drikker, er antall drikketilfeller færre enn før. Det vil si at ungdommene drikker sjeldnere, og at alkoholmengden er mindre sammenlignet med situasjonen for 10-15 år siden. Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten og Eva Franzén, direktør ved Nordens velferdssenter skriver debattinnlegg på grunnlag av ny rapport.