september 6, 2020

Studentenes ulike nordiske hverdag

Hva er studentene mest og minst fornøyde med i 10 studiebyer i Norden? SSB i Norge har brukt data fra den europeiske undersøkelsen Eurostudent VI og sammenlignet studentenes situasjon i ulike land.

Eurostudent har med 26 studiesteder i Norden i sine treårlige oversikter. Les mer i nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden