desember 16, 2020

Stipend for kunnskap og utdanning om skogsfrø- og planteproduksjon

Frå NordGen: «Från 15 december till 15 februari kan anställda och studenter inom frö- och plantproduktion och skoglig återväxt ansöka om SNS och NordGens stipendie.» Sjå introduksjonsfilm og meir om vilkåra for stipendet her