januar 22, 2020

State of the Nordic Region 2020: 100 plasser på webinar tirsdag 4. februar kl 1400!

Den toårlige rapporten fra NordRegio gir et oversyn over situasjonen og utviklinga i alle deler av Norden på en rekke samfunnsområde. Rapporten gir innsyn – og mange sammenliknende data – fra verdens mest integrerte region med Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, sammen med Grønland, Færøyene og Åland. Meld deg på webinaret og hør hovedforfatterne Julien Grundfelder, Linda Randall og Gustaf Norlén, forskere på NordRegio.