desember 11, 2020

Sørlandet Sykehus i millionprosjekt for hjemmebehandling av koronapasienter

Sørlandet Sykehus får EU-penger for å forske på behandling av korona-pasienter hjemme. Målsettinga er å se om det er mulig å behandle korona-pasienter med antatt mildere symptomer i eget hjem. I første omgang blir det simulert hjemmemiljøer på sjukehus, med den teknikken som er nødvendig for behandling av mildere symptomer. Om dette er mulig, kan det både minske infeksjonsrisikoen og øke kapasiteten på sjukehusa. Prosjektet har fått navnet «Innleggelse av covid-19-pasienter i hjemmet». Ledende forskere fra København, Skåne og Kristiansand under ledelse av Region Sjælland vil samarbeide om en modell som de håper kan komme i bruk i hele Norden. Som kjent er det nå sprengt kapasitet særlig i Stockholm og andre storbyer i Sverige.
-Vi er glade for at administrasjonen i Interregsamarbeidet i Øresund, Kattegat og Skagerrak har snudd seg raskt rundt, og bevilga ca 10 millioner kroner fra EU og 1,4 millioner fra den norske potten for interregionalt samarbeid, sier fylkestingsmedlem Torunn Ostad og daglig leder Jan Kløvstad i Nordisk informasjonskontor Norge. De er medlemmer i Overvåkningskomiteen, som bevilga 75% av de budsjetterte utgiftene med prosjektet. Prosjektet starter opp 1. januar, og resultata er venta ved utgangen av september i 2022.
Overlege Ole Rysstad ved Sørlandet Sykehus leder den norske delen av prosjektet. Rysstad er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer. Les mer på sjukehusets heimeside

Les mer om alle sju godkjente prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak