mars 5, 2019

Søk nordisk støtte til bærekraftig byutvikling og smarte byar

12,5 mill norske kroner ligg i potten når NordForsk åpnar for søknadar om forsking på bærekraftig byutvikling og smarte byar 14. mars. Siste dato for søknadar er 4. juni.

Finansieringa er eit samarbeid mellom NordForsk, Finlands Akademi, Formas, FORTE, Energimyndigheten og Norges forskningsråd. Målet er å støtte fire forskingsprosjekt over fire år. Les meir på NordForsks heimesider

Illustrasjonen viser vinnarutkastet i arkitektkonkurranse i Stavanger 26. januar 2019: Tre hus og et langbord. Illustrasjon: /pɪks/ Nikola Nikolic