mars 26, 2020

Skyld og skam i verdens lykkeligste land

Menn fortrenger, kvinner kjemper med ambivalensen, men alle føler vi skyld. I skandinavisk populærkultur handler skyld om møtet med «den andres» lidelse. «Der skam handler om hva man er, handler skyld om noe man har gjort. Man kan også si at kulturer kjennetegnes av visse følelser, og skandinaver er altså svært tilbøyelige til å føle skyld.» Det sier Elisabeth Oxfeldt, som nylig har avsluttet forskningsprosjektet Scanguilt: Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid, hvor nettopp de privilegertes vanskelige følelser har vært forskningsobjektet. Takk til fotograf Mari Lilleslåtten. Les mer fra Universitetet i Oslo, Institiutt for lingvistiske og nordiske studier