september 7, 2020

Risiko for nordisk skattesmell etter hjemmekontortida

Nordiske grensependlere som har jobbet hjemme under koronapandemien, kan tvinges til å betale skatt i to land. Det er konsekvensen av at de nordiske finansministrene ikke går med på et unntak fra gjeldende skatteregler. Dette melder norden.org, nyhetstjenesten for Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Les mer