oktober 13, 2020

Rapporten «Sexuellt trakasserad på jobbet» på engelsk

NIKK, Nordisk informasjon om kjønn, melder om ny rapport: «Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Nu finns NIKKs nya rapport om ämnet även på engelska.
Rapporten sammanställer för första gången nordisk kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar på flera viktiga kunskapsbehov. Forskningsöversikten har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som underlag till en kommande nordisk forsknings-satsning på området. Last ned rapporten her