januar 22, 2020

Penger å søke i nordisk atlantsamarbeid

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) ønsker å styrke samarbeidet i Nordatlanten. Emner som marine råvarer, turisme, IKT, transport og grønn energi, kan være sentralt i prosjektarbeidet. Andre emner, som er med til å styrke samarbeidet i Nordatlanten kan komme i betraktning. Både private og offentlige aktører kan søke om støtte. Les alle detaljer her. Søknadsfristen er  2. mars 2020.