september 21, 2020

Pengar å søke til forskingssamarbeid om reindrift

Nordisk komite for landbruks- og matforsking (NKJ) lyser ut forskingsmidlar:
«Syftet med utlysningen är att främja nordiskt samarbete mellan forskare inom renskötsel genom nätverksaktiviteter såsomworkshops, konferenser och seminarier. Deadlineföransökan är 20 november 2020 kl 24:00.» Meir informasjon 2020-09-21 UTlysing av forskingspengar til reindrift