Partnersøk

Ulike støtteordninger og programmer stiller ulike krav til partnerskap. Enkelte støtteprogram har som minstekrav at aktører fra tre nordiske land eller selvstyrte områder deltar. Hos andre fond og tilskuddsordninger er partnere fra to nordiske land tilstrekkelig. Uansett antall er det viktig å finne gode partnerne, hvis prosjektet skal bli vellykket. Å finne partnere kan by på utfordringer, og det er slett ikke alle støtteordninger som har mulighet til å hjelpe med det. Noen programmer har imidlertid baser for partnersøk. De finner du på listen under.