OM NORDEN

 
Image
Norden består av de fem landene Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island samt de selvstyrte områdene Åland, Grønland og Færøyene.

De nordiske land har et demokratisk styresett og jobber bevisst for en stadig større grad av likestilling. Sverige, Danmark og Norge er monarkier med et kongelig statsoverhode, mens Island og Finland er republikker med en president som statsoverhode. I store deler av Norden er språkene så nær beslektet at en stor andel av nordiske borgere forstår hverandre på tvers av landegrensene. I dag bor det rundt 27 millioner mennesker i Norden, og det forventes at befolkningen i 2050 er på nærmere 31 millioner.

Visste du dette om Norden?
1. Norden har et av de mest omfattende og eldste regionale, politiske samarbeidene i verden, og ambisjoner om å være verdens mest integrerte region.
2. Norden er den 11. største økonomien i verden.
3. Norden har et åpent og fritt arbeidsmarked. Nordiske statsborgere kan bevege seg fritt i et grenseløst Norden.
4. Norden tar internasjonalt ansvar med nær kontakt med resten av verden.
5. Norden satser på barn og unges muligheter, og tilrettelegger for at unge kan ta høyere utdanning hvor som helst i Norden.
6. Norden opplever stor interesse for sin arkitektur, film, mat, mote og musikk fra resten av verden.
7. Norden har en fantastisk og variert natur og enorme naturressurser.
8. Norden har en av de høyest utdannede befolkningene i verden.
9. Norden deler kunnskap og erfaringer for å takle utfordringer som vi bedre kan løse sammen enn hver for seg.
10. Norden ligger på topp av mange internasjonale målingene om åpenhet, tillit, miljø, likestilling og lykke.

Nordisk samarbeid er navnet på Nordisk råd og Nordisk ministerråds felles hjemmeside. På deres faktaside finner du mer om Nordens historie, språk og flagg. Der ligger også statistikk, likestillingsindikatorer samt lenkesamlinger til alle de nordiske lands departementer og medier.