mars 9, 2020

Nytt frå Arbeidsliv i Norden

Nyheitsbrevet Arbeidsliv i Norden ser på likestilling i arbeidslivet, og forbetringar i fleire land i nyaste brevet. I tillegg har Færøyane rekordlåg arbeidsløyse. Les heile brevet her