oktober 8, 2020

Ny rapport om likestilling i relativt isolerte område

«Genus och jämställdhet är viktiga parametrar för att förstå demografisk och ekonomisk förändring i relativt isolerade områden», skriv NIKK, Nordisk informasjon om kjønn, om ny rapport. «Hur förhandlas frågor om jämställdhet, deltagande på arbetsmarknaden och omsorgsansvar i rurala områden? Den nya rapporten «Equality in Isolated Labour Markets» undersöker dessa teman i tre rurala områden i Danmark, Färöarna och på Grönland. Rapporten är ett resultat av forskningsprojektet med samma namn, som delvis finansierades av Nordisk jämställdhets-fond.» Bildet er frå Narsaq, eitt av tre samfunn omtalt i rapporten. Samandrag og nedlasting her