mars 7, 2019

Ny rapport om å styrke elevers helse

Det er mulig å styrke skoleelevers positive helse. På flere steder i Norden arbeider skolene helsefremmende med å fokusere på å styrke det friske, det som får elever til å trives. I en ny rapport viser Nordens velferdssenter hvordan det arbeides med å styrke trivsel og psykisk helse. Les mer fra Nordens velferdssenter.