september 19, 2019

Nordiske veier til bedre og mer bærekraftig integrering

Nordisk Ministerråd inviterer til en todagers camp om arbeidet med integrering i Norden. Campen 1.-19. november på Hotel Marina i Vebæk like nord for København byr på faglige presentasjoner, workshops, dialoger og underholdning, som vil sette fokus på, hvordan det arbejdes med integrering de nordiske landene.

 

Programmet henvender seg bredt til aktører innenfor integreringssområdet – myndighetsaktører, spesialister, forskere og representanter for kommune, stat og sivilsamfunn.

Her er flere praktiske opplysninger. Påmelding innen 1. november her. Et endelig program er klart om kort tid – se gjerne oppdateringer her