mai 28, 2020

Nordisk råd vil hindre økt skatt for grensependlere

Som en konsekvens av stengte grenser i Norden kan arbeidstakere som er grensependlere stå i fare for å uoversiktelig skattesituasjon. Årsaken er at avtaler mellom landene sier at man skal betale inntektsskatt i det landet der man arbeider, men det er uklart som hva skjer når man arbeider hjemmefra. Dette skaper bekymring i Nordisk råd.

I verste fall kan grensependlerne risikerer å betale skatt – både til det landet de arbeidet i før grensene ble stengt og i sitt hjemland for den tiden de har måttet arbeide hjemmefra.
Pyry Niemi, svensk sosialdemokrat og leder av Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling, sier det haster med å finne løsninger før skatteoppgjøret for 2020. Bare i Skåne handler det om over 18000 arbeidspendlere til København. Les mer på norden.org