desember 20, 2019

Nordisk kulturkontakt oppdaterer og endrar

Nordisk kulturkontakt har døypt om støtte-programmet NORDBUK for barn og unge inntil 30 år til Norden 0-30. I nyaste nyheitsbrevet er det oversikt over alle løyvingar i 2019, retningslinjer og tidsperiodar for åpne søknadsportalar i 2020. Les heile nyheitsbrevet her