november 6, 2020

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram med tre nye år

Nordisk kulturkontakt melder: «De nordiska och baltiska kulturministrarna har beslutat förlänga det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under åren 2021-2023. Programmet, som är indelat i renodlat resestöd, stöd till nätverk och stöd för residenscentra, strävar till att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.» Les meir