februar 12, 2020

NordForsk vil finansiere ny forsking i beredyktig akvakultur

NordForsk legg 72 millionar NOK i potten i ei utlysing av midlar til forskings- og innovasjonsprosjekt om beredyktig akvakultur. NordForsk er ein organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og legg tilrette for nordisk samarbeid innan forskning og forskingsinfrastruktur.

Søknadsfristen er 5. mai 2020. Les meir på NordForsks heimesider.