januar 16, 2020

Norden mellem Napoleon, Bismarck, NATO og EU

Er du i København 27. januar?

I 2020 er det 100 år siden Danmark blev genforenet med Sønderjylland i 1920. Folketinget/ Nordisk Råds delegation markerer dette med et offentligt møde om: Hvorfor det ikke lykkedes at samle Norden, før og efter 1864 og frem til Genforeningen 1920 når det lykkedes at samle Tyskland og Italien?
Hvordan ser den politiske skandinavismes historie og udvikling ud i denne periode?
Og hvorfor mislykkedes Norden efter 2. verdenskrig med at danne et nordisk forsvarsforbund?

Dato: Mandag den 27. januar 2020, kl. 15.30 – 17.45
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, lokale: Norway

Program

15.30 Formand for Nordisk Råds delegation, fhv. minister Bertel Haarder indleder Moderator Bo Lidegaard
15.40 – 15.55 Lektor Rasmus Glenthøj, DK, om Skandinavismen
15.55 – 16.10 Førsteamanuensis Morten Ottosen, Norge, om perioden 1814 til 1870.
16.10 – 16.25 Forsker Ruth Hemstad, Norge, om perioden 1870 til 1920
16.25 – 16.35 Pause
16.35 – 16.50 Professor Thorsten Borring Olsen, DK, Aarhus Universitet, om Norden og tiden efter 2. verdenskrig
16.50 – 17.45 Paneldebat

Moderator: Historiker, dr. phil. og fhv. chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard

Tilmelding til konferencen

Tilmelding på mail: NRPOST@FT.DK (mailto:NRPOST@FT.DK) , senest onsdag den 22. januar 2020