januar 16, 2020

Nordatlantisk samarbeid blir utvida til Skottland

Nordlige Skottland deler mange av rammene NORA-regionen (den  norske vestkysten, Færøyene, Island og Grønland) også har, som en havfokusert næring, rurale områder og store avstander mellom folk. Flere av NORAs prosjekter kan derfor med fordel utvides til å inkludere også skotske partnere. Les mer om den nye kontakten med Skottland