januar 17, 2020

NIKK – Nordisk kunnskap om kjønn

NIKK er eit samarbeidsorgan under Nordisk ministerråd. Samarbeidsorganet samlar inn og formidlar kunnskap om politikk og praksis, fakta og forsking på likestilling i eit nordisk perspektiv. Les – og høyr! – meir om NIKK her