november 18, 2019

Mest skolestress i Finland og på Island

Unge i Finland og på Island opplever mest stress på grunn av skolearbeid i ei sammenlikning med unge i alle nordiske land. Skolestresset er mer utbredt blant eldre ungdommer, og særlig blant jenter i Norden. Det viser en studie som publiseres i nyeste nummeret av det vitenskaplige tidskriftet Nordisk välfärdsforskning – Nordic Welfare Research, utgitt av Nordens velferdssenter.