desember 3, 2019

Mangfold gir innovasjon og kvalitet

-Mangfold øker både innovasjonen og kvaliteten, sa Abid Hussein på konferansen Nordic Dialogues. Han er mangfoldsdirektør ved Arts Council England. Her jobber han med å utfordre direktører, kuratorer og programansvarlige til å tenke inkludering i alle ledd. Arts Council England er Englands offentlige organ for å fremme kunst og kultur, og tilsvarer det norske Kulturrådet. Her leder Hussein arbeidet med likestilling og inkludering. 2.-3. desember er han i Oslo for å snakke om ledelse i kultursektoren, på Kulturrådets konferanse Nordic Dialogues.

Kultursektoren bør sette mangfold øverst på agendaen, fordi det er så viktig å finne talenter og gode historier fra alle deler av samfunnet. Kunst og kultur fortsetter å føre folk sammen, selv nå som polariseringen øker og det blir større avstand mellom ulike grupper. De gode historiene hjelper oss å se alt det vi har felles. Enda viktigere er det at de også kan gjøre oss mer tolerante, kanskje til og med i stand til å sette pris på forskjeller. Dessuten blir det stadig viktigere for kunst- og kulturorganisasjoner å være relevante og tilgjengelige for gruppene de når ut til. Når vi nå knytter nye forbindelser, investerer vi i morgendagens talenter og publikum, og vi finner nye måter å øke mangfoldet innen kunst og kultur på.

 

Hussein har ledet Art Council Englands arbeid med likestilling og mangfold siden 2014, og har vært med å lansere flere satsninger som har bidratt til å åpne opp kultursektoren, blant annet «Creative Case for Diversity», som går ut på å formidle kreative argumenter for mangfold. Han har utfordret direktører, kuratorer og programansvarlige i alle slags kunst- og kulturorganisasjoner til å ta en ordentlig kikk på hvor godt de greier å reflektere mangfoldet i samfunnet rundt dem. -Vi lanserte Creative Case for Diversity i 2011 fordi vi ville røske litt opp i de stagnerte og lite fruktbare måtene å legge opp retningslinjer for mangfold og likestilling på. Tidligere var det ofte noe vi tok tak i bare fordi vi var lovpålagt å gjøre det. Vi hadde helt glemt kunsten. I denne nye måten å argumentere på er prinsippene om likestilling, tilgjengelighet og mulighet like viktige, men samtidig anerkjenner den hvor viktig mangfold er som en grobunn for den virkelig gode kunsten. Vi mener at mangfold på ingen måte forringer den kunstneriske kvaliteten, men faktisk øker både innovasjonen og kvaliteten. I mangfoldet skapes interessante nye verker og historier, og disse kan gi en stemme til grupper som altfor lenge har vært fraværende, ignorert eller underrepresentert i kunst og kultur.

 

Abid Hussein har studert både ved International Visitor Leadership Programme (IVLP) i USA og ved Salzburg Global Seminar i Østerrike, og han er spesielt opptatt av temaer som kunst og sosial endring, migrasjon, kunstnere på flukt og konflikttransformasjon. Hussein har lang erfaring med arbeid innen kulturinstitusjoner, akademia, offentlig sektor og frivillig arbeid i Nord-Amerika, Europa, Asia, Australasia og Sør-Afrika. Dessuten har han bidratt med tekster som utforsker mangfold- og inkluderingspolitikk, i en rekke publikasjoner og tidsskrifter