september 1, 2019

Lars Løkke Rasmussen går av

Lars Løkke Rasmussen, dansk statsminister for liberale Venstre 2009-11 og 2015-2019 og partileiar frå 2009 gjekk laurdag av som partileiar etter det danske medier melder var eit dramatisk sentralstyremøte. Også nestleiar Kristian Jensen gjekk av, men skal fungere som partileiar til ekstraordinært landsmøte 21. september. Danmarks Radio kommenterer karrieren og avgangen på nettstaden til Danmarks Radio