NORDISK INFORMASJONSKONTOR NORGE

 
Image
Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter for nordisk samarbeid. Kontoret ble etablert i 1990 og holder til i Grid-huset i Arendal. Vår målsetting er å bidra til økt samarbeid og tettere kontakt mellom de nordiske landene. Vårt motto er “Vi skaper entusiasme for Norden”.
Utgangspunktet for kontorets arbeid er det etablerte samarbeidet i regi av Nordisk råd og Nordisk ministerråd, men vi samarbeider også med frivillige nordiske organisasjoner som Foreningen Norden. Vi arbeider dessuten innenfor EUs Interreg-program der dette har nordisk relevans.

Kontorets bidragsytere er Nordisk ministerråd og Kulturdepartementet via Foreningen Norden, Arendal kommune, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Kontoret har et landsomfattende informasjonsoppdrag knyttet til kommunikasjon om det offisielle nordiske samarbeidet. Kontoret arbeider med ulike arrangement og seminarer med nordisk tilsnitt og Arendalsuka er en viktig arena for oss. Vi tilbyr råd og veiledning til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å inngå et nordisk samarbeid. I tillegg kan vi bistå i utvikling og gjennomføring av nordiske prosjekter. Kontoret fungerer som sekretariat for samarbeidet mellom Rezekne by og distrikt i Latvia, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Vi bistår gjerne med vår kompetanse og kjennskap til de mange samarbeidsformene i Norden. Ta kontakt med oss eller besøk oss på vårt kontor i Grid-huset i Arendal.

Du finner oss på Facebook og meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev ved å sende en e-post til oss.

Postadresse
Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77
N-4801 Arendal
Besøksadresse
Grid-huset
Teaterplassen 3
4836 Arendal

Ansatte

Daglig leder

Jan Kløvstad
jan.klovstad@nordeninfo.no
Mobil +47 91 80 82 56

Konsulent

Christin Bjerke
christin.bjerke@nordeninfo.no
Mobil +47 97 58 43 25

Samarbeidspartnere

Image Image Image Image Image