april 29, 2020

Interregprosjekt viser reduserte utslipp fra skipsfarten

Meteorologisk Institutt har vært med i et forskningssamarbeid som har dokumentert viktige forbedringer av miljø- og helseeffekter som følge av reduserte utslipp fra skipsfarten i Østersjøen.

Bærekraftig skipsfart er noe som opptar mange. Men frem til nå har det vært begrenset med kunnskap om de konkrete samfunnsgevinstene som reduserte utslipp fra sjøfarten gir.

Les mer om forskingsprosjektet EnviSum i Østersjøen på interreg.no