juni 5, 2020

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak skapar nye jobbar og grøn omstilling

Interreg-samarbeidet, som er eitt av programma Viken, Vestfold og Telemark og Agder er med i, har laga oppsummering av resultata siste perioden. I rapporten «Vi går over grensa» blir det vist konkrete resultat i samarbeidet for å gjere sjuke menneske friske, minke klimaavtrykket, styrke skandinavisk konkurransekraft, skape arbeidsplassar, utvikle miljøvennleg transportsamarbeid – og å halde grensene åpne for sterkare arbeidsmarknad. Det siste blir ei utfordring i lys av koronapandemien, som har skapt heilt nye utfordringar. Her er Statusrapport ÖKS mars 2020.