april 28, 2020

Inkluderende kulturliv i Norden – rapporten er klar

– Den viktigste lærdommen fra prosjektet er at dersom vi skal sikre mangfold, må vi ha langsiktige strategier og bygge kompetanse over tid for å skape strukturelle endringer, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

I dag publiseres rapporten som oppsummerer det treårige prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. Prosjektet har sett på kulturens og frivillighetens rolle i inkludering og integrering, og forsøkt å finne løsninger for å skape et mer relevant og tilgjengelig kulturliv. Kulturrådet har ledet prosjektet, som har vært finansiert av Kulturdepartementet og Nordisk ministerråd. Rapporten kommer med en rekke funn og anbefalinger for videre arbeid.
Les mer her, og last ned rapporten Inkluderende kulturliv i Norden Rapport-web