mars 10, 2020

Ikskile i Latvia søker partnar til berekraftig byutvikling

Ikskile ligg 30 km frå Riga, har 10 000 innbyggarar og planar for berekraftig by- og kommuneplanlegging. Ikskile har solid erfaring med samarbeidsprosjekt, melder ass. rådmann Ruta Kalnina. Nå søker kommunen etter partnarar til mobilitetsprogrammet for offentleg sektor finansiert av Nordisk ministerråd. Ta gjerne direkte kontakt med samfunnsplanleggar Lelde Bloma.