september 2, 2019

I dag: Nordisk råd om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Utenriks- og sikkerhetspolitikk står i fokus når Nordisk råd innleder den politiske høsten med møter i Helsingfors i dag og i morgen. På møtet holdes det blant annet en debatt om det nordiske samarbeidet i utenrikspolitikken i dag og i framtida.Ulf Sverdrup,direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) er blant innlederne. Les mer på norden.org