desember 18, 2020

Her er de ti som fikk nordatlantisk prosjektstøtte i november

NORA – Nordatlantisk samarbeid for norskekysten fra Rogaland til Sør-Varanger, Færøyene, Island og Grønland – har hatt utdelingsrunde. Les mer om NORA.
Her er de ti prosjektene som fikk bevilget penger av NORA i november:

ALGET 2
Projektet bygger videre på netværket af små og mellemstore tangvirksomheder, der blev etableret i det første ALGET-projekt.Fokus i ALGET2 er på kvalitetssikring «fra hav til kunden». Projektet har fokus på både opdrættet og vildtang. Der skal udvikles fælles retningslinjer for kvalitet samt dokumentere bedste praksis og erfaringsudveksling mellem deltagerne i netværket.
Hovedpartner: Det kongelige Selskap for Norges Vel v/ Turi-Britt Kuepers (NO)
Andre partnere: Tari-Faroe Seaweed, SME v/ Agnes Mols Mortensen (FO); Matis, R&D private institution v/ Thóra Valsdóttir (IS)
Mottatt støtte: DKK 250.000

SeaMask
Prosjektet skal samle et pan-nordisk team av kunstnere og materialutviklere til å lage neste generasjons ansiktsmasker. Fiskeskinn fra Nordsjøen og virusavstøtende teknologi skal brukes til masken. Masken er designet for å adressere den nye forurensningen som kommer fra bruken av ansiktsmasker under pandemien. Tanken er å erstatte engangsmaskene i plastikk med kunstige økovennlige masker som har nordisk design i sentrum.
Hovedpartner: Senz AS v/ Connie Norup (NO)
Andre partnere: M&Y systue v/ Tran Thi Hoang Yen (NO); Sisters in business v/ Sandra Tollefsen (NO); Kolbrun Ýr Gunnarsdóttir (IS); Krebsen Design v/ Grethe Engerud (NO); Shisa Brand v / Karen Sissal Kj. Kristiansen (FO); Lotta Rahme (SE)
Mottatt støtte: DKK 130.000

Rural værdiskabelse
Fokus er på å oppmuntre til bærekraftig verdiskaping i små, rurale samfunn. Målet er tredelt: 1. Forsterke den sirkulære matøkonomien og øke den lokale verdien av matprodukter, 2. Analysere energitilgang og muligheter for verdiskaping i ‘kalde’ områder (kalde i denne sammenheng betyr at det mangler sikker og grønn energi), 3. Utvikle et veikart mot en sirkulær matøkonomi og økt lokal verdi for matprodukter i tynt befolkede områder. Prosjektet ønsker å forstå hvilke elemener som leder til en mer sirkulær matøkonomi og verdiøking.
Hovedpartner: Skútustaðahreppur municipality v/ Sveinn Margeirsson (IS)
Andre partnere: Icelandic Culinary Team v/ Hafliði Halldórsson (IS); The Cooking Facility of Kópavogur v/ Baldur Sæmundsson (IS); Mývatnsstofa v/ Soffía K Jónsdóttir (IS); Þekkingarnet Þingeyinga v/ Arnþrúður Dagsdóttir (IS); Greenland Chief Veterinary Office v/ Egill Steingrímsson (GL); Búnaðarstovan v/ Tróndur Gilli Leivsson (FO); Leif Sörensen (FO); University of Edinburgh v/ Dan van der Horst (SCO)
Mottatt støtte: DKK 463.000

Geofood
Med udgangspunkt i to forudgående NORA projekter, som har haft geoparker i centrum, sat et nordisk støttet projekt med fokus på mad, vil projektet sætte fokus på skrøbeligheden i NORA regionens økosystemer.
Hovedpartner: Magma Geopark AS v/ Pål Thjømøe (NO)
Andre partnere: Katla Geopark v/ Berglind Sigmundsdottir (IS); Jardfeingi v/ Lis Mortensen (FO)
Mottatt støtte: DKK 150.000

Guide til Grønland og Færøerne
Turismen på Færøyene og i Grønland har mange like utfordringer når det gjelder lokal inntjening, og lokale operatører blir ofte ikke oppdaget av utenlandske turister. I dette prosjektet skal det videreutvikles en selvstendig markedsplass på internett for turisme i henholdsvis Grønland og på Færøyene. Denne skal ta opp kampen med de globale aktørene som Tripadvisor, GetYourGuide, booking.com og hotels.com. Disse aktørene betaler ikke nasjonal skatt, og den lokale og nasjonale økonomien taper derfor store summer.
Hovedpartner: Guide to Greenland v/ Mads Nordlund (GL)
Andre partnere: Guide to Faroe Islands v/ Høgni Reistrup (FO); Malou Media v/ Lui Brandstrup (GL)
Mottatt støtte: DKK 250.000

Uld og vandreture
Uld var en gang af meget stor værdi, ja afgørende værdi for regionen, på Færøerne findes et ordsprog om at uld er guld. De seneste mange år, har det dog knebet med glimmeret fra ulden og dens betydning for regionen. Projektet søger at genoprette noget af denne betydning for området. Deres afsæt er at ulden har alt det som nutiden kæver og den seneste pandemiske situation har kun styrket dette, hvor folk rækker tilbage til traditionerne, herunder uld og strikning. Håndværket og traditionerne rundt om ulden er det centrale i dette projekt, der søger at kombinere dette med turisme.
Hovedpartner: Textílmiðstöð Íslands v/ lsa Arnardóttir (IS)
Andre partnere: Sommerakademiet v/ Karin Flatøy Svarstrad (NO); Búnadarstovan v/ Dorothea Joensen (FO); Patrica Lucas (FO); Floortje Zonneveld (NO); Kirsten Ørnekoll Stenshøj (GL)
Mottatt støtte: DKK 500.000

Adgangssoftware i Vestnorden
Mengdene med digitale data i nasjonale arkiver vokser kraftig. Arkivene utvikler kontinuerlig kompetanse når det gjelder bevaring av disse dataene. Derimot finnes det ikke noe programvare (software) som tilfredsstiller adgangen til sjeldne data. I dette prosjektet skal partnerne bidra til utvikling på dette området, i tett samarbeid med vestnordiske IT-leverandører. De skal også komme fram til felles løsninger basert på enighet rundt hvilke krav og ønsker som skal stilles til en god programvare. Et samarbeid mellom arkivene skaper en faglig synergieeffekt og en mer homogen gruppe.
Hovedpartner: Tjóðskjalasavnið v/ Poul Andrias Simonsen (FO)
Andre partnere: Þjóðskjalasavn Íslands v/ Njörður Sigurðsson (IS); Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu v/ Inge Seiding Høst (GL)
Mottatt støtte: DKK 215.000

Arktisk natur og ungdom
Planen er at udvikle såkaldte stedsspecifikke miljøprojekter, der skal ledes af den lokale ungdom. Disse projekter skal føre til større kendskab og tilknytning til den lokale natur og desuden skabe indblik og forståelse for klimaændringer. Ungdommen vil være aktive i at monitorere arktiske arter, og dermed på den ene side bidrage til videnskaben og på den anden side være med til at udvikle uddannelsesmateriale til skoler og ungdomsgrupper.
Hovedpartner: Hólar University v/ Jessica Aquino (IS)
Andre partnere: Náttúrustofa Norðurlands vestra v/ Einar Ó. Þórleifsson (IS); Icelandic Seal Center v/ Guðmundur Jóhannesson (IS); Marine and Freshwater Research Institute v/ Sandra Granquist (IS); Faroe Islands National Museum v/ Leivur Janus Hansen (FO); Municipality of Pyhtää, Finland v/ Hanna Puhakka (FIN); Svalbard Natur og Ungdom v/ Varisa Phothisat (NO/SVAL)
Mottatt støtte: DKK 500.000

Ungdom og kapacitetsopbygning
Dette er et ungdomprosjekt som skal utdanne representanter fra ungdomsorganisasjoner på Færøyene og Grønland med lederegenskaper og menneskerettighetstrening. Gjennom digitale samlinger skal den islandske ungdomsorganisasjonen LUF, som har vunnet internasjonale priser for måten de jobber på, lære de andre ungdomsorganisasjonene hvordan man motiverer, oppmuntrer og støtter sine medlemmer til å bruke kunnskapene sine i arbeidslivet. Målet er å øke antallet ungdom i arbeidslivet og lage en plattform for ungdomsledere i Nordatlanteren, slik at de kan forstørre sine nettverk.
Hovedpartner: Landssamband ungmennafélaga (LUF) v/ Heiða Vigdís Sigfúsdóttir (IS)
Mottatt støtte: DKK 72.250

Morgendagens ledere i Arktis
Den arktiske og nordatlantiske region har i mange år været kendetegnet ved at de unge flytter fra områderne. Fokus i dette projekt er netop ungdommen som er i regionen og som har noget på hjerte, de som i fremtiden vil være lederne i området. To medieaktører vil samarbejde om en række artikler og andre medieprodukter, som sætter fokus på denne del af vores ungdom. Det vil være ungdom som har noget på hjerte indenfor emner som f.eks. kunst, kultur, videnskab, miljø og innovation
Hovedpartner: JONAA, Journal of the North Atlantic & Arctic v/ Vilborg Einarsdóttir & Hlín Jóhannesdóttir (IS)
Andre partnere: The Independent Barents Observer v/ Thomas Nielsen (NO); Inga Hansen (GL); Nauja Bianco (DK)
Mottatt støtte: DKK 140.000