oktober 23, 2019

Grensehinderrådet forenkler livet

Fortsatt hender det at mennesker kommer i klem mellom regelverkene når de flytter fra ett nordisk land til et annet. Men de siste 18 månedene har det nordiske Grensehinderrådet kunnet notere at 19 hindre for den frie bevegeligheten er løst. Les mer om blant annet norske hjelpepleiere i Danmark og folkeregisterregler i Norge på norden.org