februar 10, 2020

Globus – ny nordisk støtteordning for å nå ut i verden

Nordisk Kulturfond lanserer et nytt 5-årig program 2020-2024, som gir kunstnere og kulturutøvere nye muligheter for å søke støtte til prosjekt også utenfor Norden. Programmet Globus skal følge opp et stadig mer offensivt og internasjonalt søkende nordisk kulturliv. Den nye satsinga skal utvide perspektivet på nordisk kunst og kultur. I år er det igang pilotprosjekt, og så kommer første søknadfrist for 2021. Les mer på Nordisk kulturfonds hjemmesider