november 29, 2020

Framgang for kvinner på Færøyane

Fem av 29 færøyske kommunar fekk kvinnefleirtal i kommunevalet 10. november. 35% av dei 199 kommunestyremedlemmene er kvinner, noe som er langt meir enn i lagtingsvalet i fjor. Kristianna Winther Poulsen var blant dei nyvalte kvinnene som fekk flest stemmer, og kom inn i bystyret i Tórshavn. Meir om det færøyske kommunevalet her