oktober 23, 2019

Følg med på Nordisk råds sesjon 29.-31. oktober

Vi sender nyheitsbrev frå sesjonen!

Nordisk informasjonskontor Norge er på plass i Stockholm, og vil sende ut nyheitsbrev tysdag 29. oktober kl 1700, onsdag 30. oktober kl 0900 med alt om Nordisk råds prisutdelingar tysdag kveld, onsdag 30. oktober kl 1900 om orienteringane frå ministerråda og anna nytt. Avslutningsdagen torsdag 31. oktober kl 1500 kjem nytt om debattane om medlemsforslag, og val av nytt presidium.