januar 9, 2020

Færøyane har sterkast vekst i Norden, men også vekst i tal fattige

Bruttonasjonalproduktet på Færøyane vaks med 10,3 % i 2018. Island, som var nummer to på lista, har ein vekst på 6,3 %. I samme periode vaks talet på færøyingar, som lever i risiko for fattigdom frå 8,9 til 10,5%. «Det er ein urovekkande tendens», seier Sonja Jógvansdóttir (Foto: Nordens arbeidsliv), fagforbundskoordinator på Færøyane til nyheitsbrevet Arbeidsliv i Norden. Les heile nyheitsbrevet her