juni 11, 2020

Færøyane åpnar for turistar 15. juni

Færøyane åpnar for turistar 15. juni, men på to vilkår:
– du må ha ein koronatest som er nyare enn fem dagar
– du må kome frå Danmark, Grønland, Island, Tyskland eller Norge.
Les meir frå den færøyske kringkastinga kvf.fo