desember 18, 2020

Enighet om Interreg i EU

Det er oppnådd foreløpig enighet om regelverket for Interreg mellom EU-institusjonene, melder Reguionnytt. For programperioden 2021-2027 vil det bli bevilget 8.05 mrd. euro (i 2018-priser). Interreg vil støtte følgende aktiviteter:
-Grenseregionalt samarbeid
-Transnasjonalt samarbeid
-Interregionalt samarbeid (kunnskaps-oppbygging, analyser, erfaringsutveksling)
-Oversjøiske territorier

Norge har deltatt i Interreg siden 1996 og vil delta også i neste programperiode.Kolarctic er et av mange samarbeid som nå arbeider med planene for 2021-2027. Les mer i orientering fra EU-kommisjonen (på engelsk)