desember 4, 2019

Ekstra nyhetsbrev fra konferansen Nordic Dialogues

Nordisk informasjonskontor sender ut ekstra nyhetsbrev i dag, fra konferansen Nordic Dialogues i Oslo 2.-3. desember. Konferansen avslutta det treårige prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, og er også starten på et fropliktende varig arbeid for bedre bruk av de mange ressurser i minoritetsbefolkningen i Norden. Konferansen samla over 400 deltakere.

Nyhetsbrevet har også med andre nyheter, fra Arbeidsliv i Norden, den amerikanske interessa for Grønland, svanemerkets 30-årsjubileum og sjølsagt de nordiske klimaukene i Stockholm 2.-13. desember.

Les brevet her