Norden Info

Sliter du med gjeld, og bor i Norge, Sverige, Danmark, eller Finland? Da vil du få stor nytte av å lese denne oversikten vi har laget over muligheter for refinansiering av gjeld i Norden, hvor vi går gjennom gjeldssituasjonen for innbyggerne i hvert av landene, og hvilke refinansieringsmuligheter som finnes der. 


Norge

Ifølge tall fra Gjeldsregisteret, så skylder flere tusen nordmenn i gjennomsnitt 1 600 000 kroner hver, og sitter på tjue ulike forbrukslån eller mer. Med så mange forbrukslån og så mye gjeld blir situasjonen raskt uoversiktlig, siden det da raskt bygger seg opp et utall av inkassosaker med forskjellige kreditorer. Da kan det være til stor hjelp å få refinansiert alle disse lånene inn i et nytt et. 


Refinansieringsmuligheter

Heldigvis finnes det gode muligheter for refinansiering i Norge. Det er mange banker som tilbyr det; noen har til og med spesialisert seg på å ordne refinansieringslån med betalingsanmerkning eller inkassosaker. 


Her kan du få hjelp til refinansiering av gjeld

Det finnes flere måter du kan få samlet lånene dine på. En av dem er at du kan gå til banken din, noe som ofte er første løsning for de fleste. Å gå til lokalbanken kan være bra fordi det er trygt, og du kjenner til den. Det er derimot ikke alltid den billigste utveien.

Den andre måten er å få hjelp til refinansiering av gjeld av en finanstjeneste som sammenligner lånetilbud og kartlegger muligheter for deg, og hjelper deg gjennom prosessen. Slik kan man ofte få bedre nedbetalingsvilkår på det nye refinansieringslånet hvor all gjelden samles.


Sverige

Et av de nordiske landene som antas å rammes hardest av koronakrisen er Sverige. Ettersom at myndighetene har forsøkt å redde økonomien til mange individer og bedrifter under koronaperioden, har statsgjelden i Sverige økt; den har også økt mer enn den har i andre nabolandene Norge og Danmark. Denne situasjonen kan ikke vare lenge før den begynner å gå utover forbruksgjelden til enkeltindivider; staten kan bare bistå med så og så mye penger. Derfor er det mer relevant enn noen gang å refinansiere – eller “samla lån,” som svenskene sier. 


Refinansieringsmuligheter

Selv om renten på forbruksgjeld varierer noe fra land til land i Norden, så er det et fellestrekk at denne lånetypen har høye renter, sammenlignet med billån og boliglån. Et annet fellestrekk er at det er gode refinansieringsmuligheter for disse landene. 


Her kan du få hjelp til refinansiering av gjeld

I Sverige opererer man med samme løsninger som i Norge; man kan enten gå til den lokale banken sin for å spørre om hjelp til refinansiering av gjeld, eller man kan “samla lån” via nettjenester som sammenligner lån. 


Danmark

Danmark og Norge har alltid sett ut til å være tett sammenknyttet. Helt siden unionstiden har det vært store likhetstrekk mellom disse nasjonene. Dette gjelder også når det kommer til gjeld; ut av alle landene i Norden, så er det nordmenn og dansker som har høyest gjeld i husholdningen – mer enn 600,000 kroner per innbygger, ifølge tall fra SSB. 


Refinansieringsmuligheter

Også Danmark kaller refinansiering for samlelån, akkurat som de gjør i Sverige. Disse landene opererer med like lånebegreper – deriblant kviklån, sms-lån, og hurtiglån – og gjør det fullt mulig for folk å samle lånene sine. 


Her kan du få hjelp til refinansiering av gjeld

Ved dette stadiet begynner ting å bli litt gjentagende, men i Danmark man kan få hjelp til refinansiering av gjeld fra banken man bruker, eller lånetjenester som Nordea tilbyr som tar hånd om prosessen. Disse tjenestene kan vanligvis finnes gjennom enkle Google-søk som “refinansiering av gjeld” og “hjelp til refinansiering.” 


Finland

I Finland har gjeld i forhold til inntekt økt jevnt fra 2013 til nå. Disse tallene vises på nettsiden Trading Economics, som viser økonomiske indikatorer og statistikk for 196 land. Videre ser man at dette gjeldsforholdet skjøt fart i 2020; en tendens som muligens vil fortsette fremover, med mindre den bare er et resultat av koronakrisen. Når det er sagt, så kan situasjonen til slutt bli uhåndterbar hvis finskene ikke tar tak for å ta hånd om den stadig økende gjelden sin. 


Refinansieringsmuligheter

Det kan være litt vanskeligere å finne refinansieringsmuligheter i Finland, men med litt leting er det også mulig her. 


Her kan du få hjelp til refinansiering av gjeld

Lendo er et av selskapene som dukker opp gjentatte ganger når det gjelder lånetjenester på nett. Det ble grunnlagt i Sverige, men enten det er i Norge, Sverige, Danmark, eller Finland, så kan du få hjelp til å refinansiere forbruksgjeld via Lendos nettsider. 

Med denne oversikten håper vi at du klarer å navigere deg frem til en refinansiering som vil hjelpe deg med å håndtere gjelden din, hvilket enn land du bor i her i Norden.