Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Mat gjør unge til klimahelter desember 3, 2019
    En ung bonde halverer utslippene av drivhusgasser, en vegansk blogger gir trøstemat et nytt innhold, og politikere diskuterer innovative verktøy for klimatiltak. Under COP25 trekker Nordic Food Policy Lab fram nye stemmer, ideer og konkrete tiltak som kan bidra til å framskynde overgangen til bærekraftig kosthold.
  • Ny antologi presenterer barn og unges lesning i Norden november 29, 2019
    "Kan man virkelig skrive sånn for barn?” Med utgangspunkt i forskning og formidling gir antologien “På tværs af Norden” et unikt innblikk i nye tendenser i barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Antologien har blitt til gjennom et kreativt nordisk samarbeid og knytter sammen ulike aktørers perspektiver på litteraturen.
  • Nordiske og baltiske ministre baner vei for 5G i regionen november 27, 2019
    Digitaliseringen av økonomien og samfunnet går stadig fortere. Med Tingenes Internett ser vi en helt ny epoke med langt høyere grad av tilkobling, der milliarder av enheter utveksler data og digital intelligens i dagliglivet. Den nordisk-baltiske regionen har som mål å lede an i implementeringen av 5G-teknologi og innovative løsninger.