oktober 11, 2020

Danskane i Tyskland vil i Forbundsdagen

Det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har på landsmøtet sitt vedtatt å stille til val i den tyske forbundsdagen i 2021. SSW har tre representantar Landdagen i Slesvig-Holstein, og har også hatt regjerings-medlemmer der. Det er første gong på førti år at SSW stiller til val i Forbundsdagen. Les meir fra Grænseforeningen