september 15, 2020

Danmark vil hjelpe fram elbilane

Dansk elbil-kommisjon vil skape grunnlag for grønare transportsektor, og har lagt fram rapport om korleis det kan bli stadig fleire elbilar på danske vegar. Les meir frå altinget.dk, der du også kan laste ned heile rapporten Veje til en grøn bilbeskatning