Det offisielle samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er ett av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Det omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island og

Samarbeid folk til folk

Tette og ofte uformelle bånd mellom innbyggerne i Norden, er selve fundamentet for det nordiske samholdet. Disse båndene