mars 13, 2020

Bedre familieøkonomi i hele Norge – flere familer har nedgang i Finland og på Åland

Mens den gjennomsnittlige familieinntekten har økt i alle kommuner i Norge, Island, Grønland og Sverige, har den minka med over 5% i flere kommuner i Finland og på Åland.

Familiens inntekter har gått ned i nesten halvparten av kommunene i Finland og på Åland i perioden 2011-2017, melder Nordregio i den toårlige rapporten State of the Nordic Region. Lavkonjuktur og utflytting er hovudårsaken. Samtidig har Finland og Åland passert Sverige, og har nå den eldste aldersstrukturen i Norden. På ett felt skiller Finland og Åland lag: Finland har den laveste andelen utenlandskfødte innbyggere, mens Åland sammen med Sverige har hatt den største veksten i innflytting fra utlandet i perioden 2006-2019.Les hele rapporten her