februar 11, 2021

Årsmelding Nordisk informasjonskontor Norge 2020

2020 blei siste året med aktivitet i Nordisk informasjonskontor Norge.
Her er årsmøtedokumenta:
2021-02-05 Signert årsmøteprotokoll
2021-02-05 Årsmelding 2020 vedtatt
2021-01-22 Dokumentasjon av forholdet til Foreningen Norden Norge
2021-01-18 Årsrekneskap 2020